NAŠI PARTNERI:  

               

Činnosť našej akadémie zabezpečujeme s finančnou podporou Mesta Košice 

prostredníctvom dotácií na rozvoj mládežníckeho futbalu podľa Koncepcie na rozvoj športu.

Výška poskytnutej dotácie za rok 2021 je 10.318,-€

Rozpis použitia poskytnutej dotácie:

a) sústredenia:        0,0€
b) doprava na súťaže:     1908,3 €
c) stravné, ubytovanie a súť. príspevky - súťaže: 1.281,-€
d) regenerácia, pitný režim, lek. prehliadky:  0,0 €
e) nákup športových odevov a šport. náradia: 4.880,- €
f) údr. a prevádzka športoviska (uvedené v žiadosti):  0,0 €
g) mzdy trénerov:        0,0 €
h) iné:         4023,2 €