NAŠI PARTNERI:  

                

Činnosť našej akadémie zabezpečujeme aj za pomoci Mesta Košice, 

prostredníctvom dotácií na rozvoj mládežníckeho futbalu podľa Koncepcie na rozvoj športu.

Výška poskytnutej dotácie za rok 2019 je 3.534,-€

Použitie dotácie: 

Č.účt. dokladu zo dňa suma účel použitia
20190002 7. 1. 2019 140,-€ prenájom telocvične
2019005 3. 4. 2019 2.125,-€ prenájom haly
19038 13. 11. 2019 500,-€ prenájom telocvične
19042                 2.12.2019 70,-€ prenájom telocvične
19043 2.12.2019 480,-€ prenájom telocvične
009 23. 11. 2019 136,-€ štartovné
015 24. 11.2019 83,-€ štartovné /čiast.úhrada/